NOVINKY

Pasivní domy

Měrná potřeba energie na vytápění 5-15kWh/m²/rok
Parametry pasivního domu jsou dány několika požadavky, a to aby potřeba tepla na vytápění byla menší nebo rovna 15kWh/m² za rok, dále průvzdušnost objektu n50 byla menší nebo rovna 0,6-1, celkové množství primární energie spojené s provozem domu včetně domácích spotřebičů bylo menší nebo rovno 120kWh/m² za rok. Mezi další požadavky řadíme nucené větrání s rekuperací , tedy se zpětným získáváním tepla z odpadového vzduchu a kvalitní tepelnou izolaci. V neposlední řadě je zde nutný i tvar domu s co nejpříznivějším poměrem ochlazovaného povrchu k vytápěnému objemu, šikovně zvolené prosklené plochy tak, aby solární zisk převyšoval tepelné ztráty zasklením. Výhodou pasivních domů je kvalitní vnitřní prostředí se stálým přísunem čerstvého vzduchu bez průvanů a alergenů, příjemné teploty v interiéru po celý rok a vysoká kvalita provedené stavby.

Chcete dům pro Váš spokojený život?

Poptejte nás