NOVINKY

Projektová příprava

Atelier QUICKHAUS - náš specialista na projekty dřevostaveb

Co všechno obnáší projekt dřevostavby neboli projekt montovaného domu na klíč?

  1. Podkladem ke kvalitnímu projektu dřevostavby je kvalitní zadání.
  2. Před zahájením projektu montovaného domu na klíč si sjednáme s klientem schůzku na parcele.
  3. Po obhlídce místa požadované stavby si s klientem sjednáme schůzku, která zabere cca 2hodiny. Zde s klientem vyplníme Protokol vyvzorování stavby (jedná se o formulář, kde máme stanoveny téměř všechny možnosti, které by klient mohl požadovat).
  4. Po vypracování Protokolu vyvzorování stavby požádáme příslušný stavební úřad o tzv. Územně plánovací informaci. V tomto dokumentu nám úřad sdělí požadavky Územního plánu v místě plánované stavby jako např. zastavitelnost pozemku, počet pater, uliční čáry, typy zastřešení nebo např. i barevnost obálky budovy.
  5. V souladu s UPI a požadavky objednatelů zpracujeme návrh montovaného domu. Klientovi zašleme navržené půdorysy s dispozicí a 3D náhledy na navržený dům.
  6. Po odsouhlasení finálního návrhu zpracujeme cenovou nabídku v Položkovém rozpočtu s rozsahem 250-300 položek.
  7. Po odsouhlasení ceny zahájíme projektovou dokumentaci pro povolení stavby.
  8. Po vydání povolení stavby a po podpisu SOD zpracováváme výrobní projektovou dokumentaci v software SEMA.

Chcete dům pro Váš spokojený život?

Poptejte nás